türkmeniň rysgaly

Iş Ugry : Şahsy gigiýena önümleriniň önümçiligi
Esasy Önümler çygly süpürgiçler (salfetka), çaga arlyklary (pampers), zenanlaryň gigiýeniki prokladkalary, egin-eşik ýuwujy serişdeler, ýeke gezeklik päkiler, diş çotgalar,
Şäher/Welaýat MARY, WEKILBAZAR
+99355861239 akbulut.ab@mail.ru

sontsa

Iş Ugry : Lomaý we bölek söwda
Esasy Önümler egin-eşik ýuwýan serişdeler, gap-gaç ýuwýan serişdeler, dezinfeksiýa we antibakterial serişdeleri, öý arassalaýyş serişdeleri, şahsy arassaçylyk önümleri,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99365562229 urbashgleb@gmail.com

argyş

Iş Ugry : Köp görnüşli arassalaýyjy serişdeleriniň önümçiligi we söwdasy
Esasy Önümler gözellik sabyny, hojalyk sabyny, tolstowka,
Şäher/Welaýat AHAL, AK BUGDAÝ ETRABY
+99365110652 argysh.tkm@gmail.com

bagtly zamana

Iş Ugry : Kir ýuwujy serişdeleriniň, gözellik sabynynyň we kislorodly agardyjynyň önümçiligi
Esasy Önümler "Aý nur elde ýuwmak üçin" kir ýuwujy serişdesi 3 kg., "Aý nur elde ýuwmak üçin" kir ýuwujy serişdesi 6 kg., "Aý nur elde ýuwmak üçin" kir ýuwujy serişdesi 9 kg., "Ak nur awtomat" kir ýuwujy serişdesi 3 kg., "Ak nur awtomat" kir ýuwujy serişdesi 6 kg., "Ak nur awtomat" kir ýuwujy serişdesi 9 kg.,
Şäher/Welaýat AHAL, ÄNEW
+99312576239 info@bagtlyzamana.com

mahmal bio

Iş Ugry : Toprak we ösümlikler üçin dökünler we önüm öndürmek. Ondan başgada alkagolly we alkogolsyz içgileri we dezinfeksiýa serişdesiniň önümçiligi. Logistika hyzmatlary
Esasy Önümler suwuk dökünler, gury dökünler, alkogolsyz içgiler, antiseptikler, awtoýol arkaly ýük gatnawy, howa arkaly ýük gatnawy,
Şäher/Welaýat LEBAP, TÜRKMENABAT
+99342241803 hkmahmalbio@gmail.com

täze saba

Iş Ugry : "CV DENT" diş çotgalarynyň önümçiligi
Esasy Önümler diş çotga CV DENT - DOT PRO (ekstra ýumşak), diş çotga CV DENT - ORAL CARE+ (orta), diş çotga CV DENT - ORAL PRO (ekstra ýumşak), diş çotga CV DENT - ORAL PRO (ýumşak), diş çotga CV DENT - WHITE PLUS (orta), diş çotga CV DENT - CLEAN ZONE (ekstra ýumşak),
Şäher/Welaýat AHAL, GÖKDEPE
+99312954585 office@cv-dent.com

lýatifa

Iş Ugry : Zenanlaryň tämizlik esgileri, prokladka önümçiligi
Esasy Önümler zenanlaryň tämizlik esgileri, prokladka,
Şäher/Welaýat AHAL, AK BUGDAÝ ETRABY
+99313748414 tmlyatifa@gmail.com

üpjün

Iş Ugry : Lomaý we bölek söwda işleri
Esasy Önümler kofe, şahsy arassaçylyk üçin kremler we geller, diş pastalary, agzyňy çaýkamak üçin serişde, diş çotgasy, diş arassalamak üçin taýajyk we ýüp,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312414274 upjunhj@mail.ru

umytly nesil

Iş Ugry : Köp görnüşli arassalaýyjy serişdeleriň önümçiligi
Esasy Önümler çygly süpürgiçler (salfetka), gap-gaç ýuwujy setka, tämizleýji süpürgiçler,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99365722950 info@umytlynesil.com

arassa önüm

Iş Ugry : Zenanlaryň gigiýenik prokladkasynyň önümçiligi
Esasy Önümler gündelik zenan prokladkalar ''SEN COMFORT'' 6102 ýumşak gapda 20 sany, zenan prokladkalar ''SEN COMFORT'' 245 mm soft 2080, zenan prokladkalar ''SEN COMFORT'' 245 mm dry 2081, zenan prokladkalar ''SEN COMFORT'' 290 mm soft 6182, zenan prokladkalar ''SEN COMFORT'' 290 mm dry 6183, zenan prokladkalar ''SEN COMFORT'' 350 mm soft 2084,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312575781 arassaonum@gmail.com