sontsa

Iş Ugry : Lomaý we bölek söwda
Esasy Önümler egin-eşik ýuwýan serişdeler, gap-gaç ýuwýan serişdeler, dezinfeksiýa we antibakterial serişdeleri, öý arassalaýyş serişdeleri, şahsy arassaçylyk önümleri,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99365562229 urbashgleb@gmail.com

ynamly maksat

Iş Ugry : Distribýutor Hyzmaty
Esasy Önümler kökeler we snekler, çaga eşikleri üçin kir ýuwujy serişde, elde ýuwmak üçin kir ýuwujy serişde, kir ýuwujy serişde awtomat, agardyjy serişde, bio tämizleýji serişde,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312414001 nazar.d@ynamlymaksat.com

bagtly zamana

Iş Ugry : Kir ýuwujy serişdeleriniň, gözellik sabynynyň we kislorodly agardyjynyň önümçiligi
Esasy Önümler "Aý nur elde ýuwmak üçin" kir ýuwujy serişdesi 3 kg., "Aý nur elde ýuwmak üçin" kir ýuwujy serişdesi 6 kg., "Aý nur elde ýuwmak üçin" kir ýuwujy serişdesi 9 kg., "Ak nur awtomat" kir ýuwujy serişdesi 3 kg., "Ak nur awtomat" kir ýuwujy serişdesi 6 kg., "Ak nur awtomat" kir ýuwujy serişdesi 9 kg.,
Şäher/Welaýat AHAL, ÄNEW
+99312576239 info@bagtlyzamana.com

üpjün

Iş Ugry : Lomaý we bölek söwda işleri
Esasy Önümler kofe, şahsy arassaçylyk üçin kremler we geller, diş pastalary, agzyňy çaýkamak üçin serişde, diş çotgasy, diş arassalamak üçin taýajyk we ýüp,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312414274 upjunhj@mail.ru

altyn gaýa

Iş Ugry : Hajathana, aşhana kagyzy we kir ýuwujy serişde önümçiligi
Esasy Önümler aşhana kagyzy, kir ýuwujy serişdeler, hajathana kagyzy,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99352217903 altyngaya2008@gmail.com

türkmen berk metal

Iş Ugry : Ýuwujy serişdeleriniň önümçiligi
Esasy Önümler dürli ölçegde awtomat we elde ýuwmak üçin kir ýuwyjy serişdesi “ Emaý ”, dürli ölçegde awtomat we elde ýuwmak üçin kir ýuwyjy serişdesi “ Güneş ”, dürli ölçegde awtomat we elde ýuwmak üçin kir ýuwyjy serişdesi “ Ari ”, dürli ölçegde awtomat we elde ýuwmak üçin kir ýuwyjy serişdesi “ Arýa ”, dürli ölçegde awtomat we elde ýuwmak üçin kir ýuwyjy serişdesi “ SAR ”, suwuk görnişli gaty üstler üçin tämizleýji serişde Bio tämizleýji,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312575192 info@turkmenberkmetal.com