sontsa

Iş Ugry : Lomaý we bölek söwda
Esasy Önümler egin-eşik ýuwýan serişdeler, gap-gaç ýuwýan serişdeler, dezinfeksiýa we antibakterial serişdeleri, öý arassalaýyş serişdeleri, şahsy arassaçylyk önümleri,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99365562229 urbashgleb@gmail.com

türkmen şöhle

Iş Ugry : Plastik we politilen önümleri
Esasy Önümler plastik çaga oýunjaklary, plastik stollar, plastik bedreler, gapakly plastik sabyn daşlary, plastik siňek öldüriji, plastik maýonez gaplary,
Şäher/Welaýat AHAL, ÄNEW
+99312574048 info@turkmen-sohle.com

sabyrly iş

Iş Ugry : Plastmassa önümleriniň önümçiligi
Esasy Önümler konteýner 1,2 / 2 / 4 lt, silindr 0,8 / 1 / 2,5 lt, kiçi käse 0,35 lt, süzgüç 36x23 sm, şakäse 1 lt, aşhana tagtasy 26x40 sm,
Şäher/Welaýat AHAL, AK BUGDAÝ ETRABY
+99312574608 sabyrlyplast@gmail.com

eco gap

Iş Ugry : Bir gezek ulanylýan gap-gaç önümlerini öndürmek
Esasy Önümler mekgejöwen krahmalyndan BIO çemçe / wilka / pyçak, plastmasdan sous gaby, polipropilenden çemçe / wilka / pyçak, plastmasdan trubajyklar, alýumin gyzgyn iýmit üçin niýetlenen kasaletkalary, kagyzdan stakan,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312361903 info@eco-gap.com

hojalyk hyzmaty

Iş Ugry : Plastik önümleriniň önümçiligi
Esasy Önümler bedre 15 lt, zir zibil üçin bedre, siňek öldüriji, çeker komod, oturgyç, sebet,
Şäher/Welaýat AHAL, AK BUGDAÝ ETRABY
+99312575175 info@sovda.com

halk market

Iş Ugry : Azyk önümleri dükany
Esasy Önümler Azyk önümleri, Öý üçin himiki serişdeler, “Balam” oýunjaklar we egin-eşikler, Gap-gaçlar,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312422752 markethalk@yandex.ru