erich krause

Iş Ugry : Kanselýariýa önümlerini öndürmek we satmak
Esasy Önümler şar ruçkalary, papkalar, papka skorosşivatel, papka-registrator, rýukzaklar, steplerler, gara galamlar, reňkli galamlar, bellik kagyzy,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312754528 distribution-tm@mail.ru

altyn arzuw

Iş Ugry : Çaphana, mahabat we önümçilik kompaniýasy
Esasy Önümler dizaýn işleri, kanselýariýa harytlary, tekstil önümleri, çaphana hyzmatlary, mahabat hyzmatlary we önümleri, energiýa enjamlaryny üpjün etmek, gurnamak we kepillik hyzmaty,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312455550 print@altyn-arzuw.com

ak hünji

Iş Ugry : Penoplast önümçiligi, kanselýara önümleri we maldarçylyk
Esasy Önümler ýokary hilli penopolistiroldan jaýlaryň içki bezeg profilleri, ýokary hilli penopolistiroldan jaýlaryň daşky bezeg profilleri, ýokary hilli penopolistiroldan jaýlaryň potolok bezeg önümleri, lýustralaryň potolok bezegleri üçin penopolistiroldan ýasalan bezeg önümleri, ýokary hilli penopolistiroldan, ekologiýa taýdan arassa, sowukdan we yssydan goraýjy örtükler, XPS – ektruzirlenen polistiroldan jaýlaryň içki bezegleri (profiller),
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99352253942 akhunji09@gmail.com

dürli galam

Iş Ugry : Çaphana hyzmatlary
Esasy Önümler menýu, gapçyk, konwert, sandyk, sowgat gutysy, otkrytka,
Şäher/Welaýat AHAL, AK BUGDAÝ ETRABY
+99313732653 durligalamofficial@gmail.com