salon izabel

Iş Ugry : Perdeleri tikmek, rim perdeleri, karniz, žalýuz we zebra perdeleri gurnamak, perdeleri ýuwmak
Esasy Önümler perde tikmek, perdeleri ýuwmak, kornizleri gurnamak, žalýuzlary gurnamak, rim perdeleri dikmek, pokrywalo tikmek,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312219107 irinanikishewwa88@gmail.com

garynja

Iş Ugry : Gurluşyk materiallarynyň, öý hojalygynyň we başga-da köp harytlaryň onlaýn dükany
Esasy Önümler lampa, gurluşyk materiallary, izolýasiýa materiallary, bezeg materiallary, santehnika, suw üpjünçiligi, lagym, elektrik,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99365026915 2garynja@gmail.com

ajaýyp görk

Iş Ugry : Penoplast bezeg önümleriniň önümçiligi
Esasy Önümler penoplast bezeg önümleri,
Şäher/Welaýat AHAL, AK BUGDAÝ ETRABY
+99312575755 ajayypgork@mail.ru

ak hünji

Iş Ugry : Penoplast önümçiligi, kanselýara önümleri we maldarçylyk
Esasy Önümler ýokary hilli penopolistiroldan jaýlaryň içki bezeg profilleri, ýokary hilli penopolistiroldan jaýlaryň daşky bezeg profilleri, ýokary hilli penopolistiroldan jaýlaryň potolok bezeg önümleri, lýustralaryň potolok bezegleri üçin penopolistiroldan ýasalan bezeg önümleri, ýokary hilli penopolistiroldan, ekologiýa taýdan arassa, sowukdan we yssydan goraýjy örtükler, XPS – ektruzirlenen polistiroldan jaýlaryň içki bezegleri (profiller),
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99352253942 akhunji09@gmail.com