türkmeniň rysgaly

Iş Ugry : Şahsy gigiýena önümleriniň önümçiligi
Esasy Önümler çygly süpürgiçler (salfetka), çaga arlyklary (pampers), zenanlaryň gigiýeniki prokladkalary, egin-eşik ýuwujy serişdeler, ýeke gezeklik päkiler, diş çotgalar,
Şäher/Welaýat MARY, WEKILBAZAR
+99355861239 akbulut.ab@mail.ru

sontsa

Iş Ugry : Lomaý we bölek söwda
Esasy Önümler egin-eşik ýuwýan serişdeler, gap-gaç ýuwýan serişdeler, dezinfeksiýa we antibakterial serişdeleri, öý arassalaýyş serişdeleri, şahsy arassaçylyk önümleri,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99365562229 urbashgleb@gmail.com

ynamly maksat

Iş Ugry : Distribýutor Hyzmaty
Esasy Önümler kökeler we snekler, çaga eşikleri üçin kir ýuwujy serişde, elde ýuwmak üçin kir ýuwujy serişde, kir ýuwujy serişde awtomat, agardyjy serişde, bio tämizleýji serişde,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312414001 nazar.d@ynamlymaksat.com

bagtly zamana

Iş Ugry : Kir ýuwujy serişdeleriniň, gözellik sabynynyň we kislorodly agardyjynyň önümçiligi
Esasy Önümler "Aý nur elde ýuwmak üçin" kir ýuwujy serişdesi 3 kg., "Aý nur elde ýuwmak üçin" kir ýuwujy serişdesi 6 kg., "Aý nur elde ýuwmak üçin" kir ýuwujy serişdesi 9 kg., "Ak nur awtomat" kir ýuwujy serişdesi 3 kg., "Ak nur awtomat" kir ýuwujy serişdesi 6 kg., "Ak nur awtomat" kir ýuwujy serişdesi 9 kg.,
Şäher/Welaýat AHAL, ÄNEW
+99312576239 info@bagtlyzamana.com

halk market

Iş Ugry : Azyk önümleri dükany
Esasy Önümler Azyk önümleri, Öý üçin himiki serişdeler, “Balam” oýunjaklar we egin-eşikler, Gap-gaçlar,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312422752 markethalk@yandex.ru

ýeke damja

Iş Ugry : Ýuwujy serişdeleriň önümçiligi
Esasy Önümler “Feýza” gap-gaç ýuwujy serişde 500gr, “Feýza” aýna ýuwujy serişde 500gr, “Feýza” gap-gaç ýuwujy serişde 360gr, “Feýza” suwyk sabyny 500gr, “Feýza” tämizleýji serişde 1litr, “Feýza” dezinfisirleýji serişde 1litr,
Şäher/Welaýat AHAL, AK BUGDAÝ ETRABY
+99365574043 yekedamjahk@gmail.com