×
Kategoriýalar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformy
NÄME
Filtrler Tertiple

Çylşyrymly işleri derrew ýerine ýetirýäris, mümkin däl bolanlary biraz soň .

AŞGABAT / AHAL

  • boýag we poslama garşy işler
  • metal gurluşlary ýangyndan goramak
  • gum bilen arassalamak we poslama garşy işler
  • epoksi öz-özüni tekizleýän pollar
  • sandwiç panellerini gurnamak
  • ýylylyk izolýasiýasy
Telefon
+99312959670
E-Poçta
Web
Giňişleýin
194

Demir we agaç gapylary, mebelleri, metaldan önümleri öndürmek.

MARY ş. / MARY

  • mebel
  • agaç gapylar
  • demir gapylar
  • metal önümleri
Telefon
+99352270780
E-Poçta
Web
Giňişleýin
76