türkmeniň rysgaly

Iş Ugry : Şahsy gigiýena önümleriniň önümçiligi
Esasy Önümler çygly süpürgiçler (salfetka), çaga arlyklary (pampers), zenanlaryň gigiýeniki prokladkalary, egin-eşik ýuwujy serişdeler, ýeke gezeklik päkiler, diş çotgalar,
Şäher/Welaýat MARY, WEKILBAZAR
+99355861239 akbulut.ab@mail.ru

aşgabadyň dokma toplumy

Iş Ugry : Dokma toplumy
Esasy Önümler düşek toplumy, hammam toplumy, çalgyçlar, aşhana tekstil önümleri, ýumşak oýunjaklar,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312232367 adt.textile.tm@gmail.com

gül jahan

Iş Ugry : Dürli görnüşli janly güller
Esasy Önümler konwert, wazalar, suwenir, grunt, torf, gumus,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312920008 guljahannet@gmail.com

türkmen şöhle

Iş Ugry : Plastik we politilen önümleri
Esasy Önümler plastik çaga oýunjaklary, plastik stollar, plastik bedreler, gapakly plastik sabyn daşlary, plastik siňek öldüriji, plastik maýonez gaplary,
Şäher/Welaýat AHAL, ÄNEW
+99312574048 info@turkmen-sohle.com

sabyrly iş

Iş Ugry : Plastmassa önümleriniň önümçiligi
Esasy Önümler konteýner 1,2 / 2 / 4 lt, silindr 0,8 / 1 / 2,5 lt, kiçi käse 0,35 lt, süzgüç 36x23 sm, şakäse 1 lt, aşhana tagtasy 26x40 sm,
Şäher/Welaýat AHAL, AK BUGDAÝ ETRABY
+99312574608 sabyrlyplast@gmail.com

narod concept

Iş Ugry : Söwda
Esasy Önümler bal, emal önümleri, fartuk, mozaika lampalary, Buldan peştemal, guradylan miweler,
Şäher/Welaýat DAŞARY ÝURT, TÜRKIÝE
+905418967412 info@mlnconcept.com

üpjün

Iş Ugry : Lomaý we bölek söwda işleri
Esasy Önümler kofe, şahsy arassaçylyk üçin kremler we geller, diş pastalary, agzyňy çaýkamak üçin serişde, diş çotgasy, diş arassalamak üçin taýajyk we ýüp,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312414274 upjunhj@mail.ru

halk market

Iş Ugry : Azyk önümleri dükany
Esasy Önümler Azyk önümleri, Öý üçin himiki serişdeler, “Balam” oýunjaklar we egin-eşikler, Gap-gaçlar,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312422752 markethalk@yandex.ru