eyyam

Iş Ugry : Metal önümleriniň önümçiligi
Esasy Önümler ýangyn söndüriji gutular, elektrik gutular, serwer şkaflary, stellažlar we tekjeler, şkaflar, polat gapylar,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312478290 info@eyyamgroup.com

elektroulgamgurluşyk

Iş Ugry : Energetika ugry boýunça işler (elektrik enjamlaryny üpjün etmek we gurnamak), kompozit materiallarynyň önümçiligi
Esasy Önümler düzüminde metal bolmadyk kompozit armatura d-14, düzüminde metal bolmadyk kompozit armatura d-16, düzüminde metal bolmadyk kompozit armatura d-18, düzüminde metal bolmadyk kompozit armatura d-4, düzüminde metal bolmadyk kompozit armatura d-20, düzüminde metal bolmadyk kompozit armatura d-6,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312361987 perm63@yandex.ru

jahan elektronik

Iş Ugry : Elektron we elektrik enjamlaryny öndürmek
Esasy Önümler katod gorag stansiýalary "EHG", reaktiw güýç kompensatorlary "РЕАК", nebit bazasyny dolandyrmak ulgamy, önümçilik prosessoryna kompýuter gözegçiligi, swetofor gutysy "TSG", swetofor kontrolleri "ТСК - 02",
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312452822 Jerek2021@yandex.ru

garynja

Iş Ugry : Gurluşyk materiallarynyň, öý hojalygynyň we başga-da köp harytlaryň onlaýn dükany
Esasy Önümler lampa, gurluşyk materiallary, izolýasiýa materiallary, bezeg materiallary, santehnika, suw üpjünçiligi, lagym, elektrik,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99365026915 2garynja@gmail.com

türkmen ýyldyzy

Iş Ugry : Elektrik ugry boýunça işler
Esasy Önümler 220 kV çenli ýokary we kabel elektrik liniýalarynyň gurluşygy, 220 kW çenli podstansiýalary gurmak, ideg etmek we düýpli abatlamak, pes we orta woltly torlary gurmak, 110 kV çenli ýokary woltly geçiriji liniýalaryň we ýokary woltly podstansiýalaryň taslamalaşdyrylmagy, 110 kW çenli ähli görnüşli elektrik enjamlaryny barlamak, röle gorag we awtomatlaşdyryş enjamlaryny sazlamak,
Şäher/Welaýat LEBAP, SAKAR
+99343327012 wepa8806@mail.ru

demir ölçeg

Iş Ugry : Elektrik we ýangyn howpsuzlyk pudagy
Esasy Önümler elektro hereketlendirijileriň sarym işleri we barlag synag işleri, abatlamak işleri, elektik şitleri we panolary öndürmek, elektrik enjamlary barlag synagdan geçirmek (laboratoriýa №1), elektrika we awtomatika işlerininiň barlag synagdan geçirmek (laboratoriýa №2), 110 kV çenli ýokary we kabel elektrik liniýalarynyň gurluşygy, 110 kW çenli podstansiýalary gurmak, ideg etmek we düýpli abatlamak,
Şäher/Welaýat BALKAN, BALKANABAT
+99322278883 demirolceg@gmail.com

paýhasly dostlar

Iş Ugry : Gurluşyk materiallary, gurluşyk işleri we kabel çekmek işleri
Esasy Önümler gurluşyk işleri, gurluşyk materiallary, kabel çekmek işleri,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99365712843 miss_nazli15@mail.ru