×
Kategoriýalar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformy
NÄME
Filtrler Tertiple

Suwy taýýarlamakda innowasiýon çözgütler

AŞGABAT / AHAL

  • suwy arassalamak üçin himiki önümler
  • senagat ýuwujy serişdeler we dezinfeksiýa serişdeleri
  • tehniki himiki önümler
  • burawlama garyndylary üçin reagentler we materiallar
Telefon
+99364550330
E-Poçta
Web
Giňişleýin
232