balkan ussat

Iş Ugry : Howpsuzlyk ulgamy toplumy
Esasy Önümler wideogözegçilik (kamera), ýangyn signalizasiýasy, howpsuzlyk signalizasiýasy, derwezäni awtomatlaşdyrmak, panžurlar, domofon,
Şäher/Welaýat BALKAN, TÜRKMENBAŞY
+99324322356 balkanussattm@gmail.com

aquacom

Iş Ugry : Suw filtrlerini satmak, abatlamak we hyzmatyny etmek.
Esasy Önümler suw filtri, suw filtrleriniň abatlaýyş işleri, suw filtrleriniň ideg işleri,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99363481110 aquacom.tm@gmail.com

sumbar computer

Iş Ugry : Kompýuter we periferiýa enjamlarynyň dükany
Esasy Önümler kompýuter enjamlarynyň satuwy, monitorlar, pk aksesuarlary, periferiýalar, toplaýjylar, monoblok we pk,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312492343 sumbar.computer@gmail.com

dag etek

Iş Ugry : Gurlyşyk tehnikalaryny we enjamlary kärendesine bermek, ulag we logistika hyzmatlary, lomaý söwda we üpjünçilik
Esasy Önümler ulag we logistika hyzmatlary, lomaý söwda we üpjünçilik, gurluşyk tehnikalaryny we enjamlary kärendesine bermek, kiçi ekskawator, zynjyrly ekskawator, gidrawlik çekiçli tekerli ekskawatow,
Şäher/Welaýat AHAL, GÖKDEPE
+99312754337 info@dagetek.com

güneşli kerwen

Iş Ugry : Harytlaryň awtoulag transporty bilen halkara daşamak. Kondisioner, howalandyrma, ýyladyş sistemalarynyň we öý hojalyk enjamlarynyň gurnama we abatlama işleri.
Esasy Önümler awtoulag bilen halkara ýük gatnawy, harytlaryň ugradyş resminamalarynyň ýerine ýetirilmegi, ammar hyzmatlary, ýüklemek we düşürmek işleri, gaplama, kondisioner ulgamlarynynyň taslamasyny düzmek, olary gurnamak we abatlamak,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312934896 guneshlikerwen@gmail.com

garynja

Iş Ugry : Gurluşyk materiallarynyň, öý hojalygynyň we başga-da köp harytlaryň onlaýn dükany
Esasy Önümler lampa, gurluşyk materiallary, izolýasiýa materiallary, bezeg materiallary, santehnika, suw üpjünçiligi, lagym, elektrik,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99365026915 2garynja@gmail.com

beýiklik

Iş Ugry : Ýyladyş, wentilasiýa we kondisionirleme, şeýle hem lift ulgamlary we eskalatorlar
Esasy Önümler gazanlar we VRF, çillerler, fankoillar, liftler we eskalatorlar, üçek howa sazlaýjylary, BMS (binany dolandyryş) ulgamlary,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312754391 info@beyiklik.com

ajaýyp görk

Iş Ugry : Penoplast bezeg önümleriniň önümçiligi
Esasy Önümler penoplast bezeg önümleri,
Şäher/Welaýat AHAL, AK BUGDAÝ ETRABY
+99312575755 ajayypgork@mail.ru

hvac

Iş Ugry : Binalara çylşyrymly enjamlary ornaşdyrmak, howalandyrma we kondisionirleme sistemalary boýunça hyzmatlar
Esasy Önümler howalandyrma we kondisionirleme ulgamlary, awtomatiki ýangyn söndüriji ulgamlar, ýangyn duýduryş ulgamy, ýylylyk üpjünçiligi, sowuklyk üpjünçiligi, tüsse çykaryjy ulgamlar,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312468229 hvac@miyesser.com

garant mobile

Iş Ugry : Telefon we telefon aksesuarlarynyň lomaý söwdasy
Esasy Önümler NOKIA 2720 flip, NOKIA 6300 (2020), NOKIA 8000 (2020), Alcatel 9010X tablet +klawiatura çeholy, SAMSUNG M02 2/32gb, SAMSUNG M12 3/32gb,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312903308 Muhammet22@mail.ru