mähirli zaman

Iş Ugry : Kärende tehnikalar, gurluşyk we himiki (himikat) harytlary, maslahat beriş hyzmatlary
Esasy Önümler sement importy, profilleriň importy, dürli diametrlerde armaturlaryň importy, karbamid importy, kärende tehnikalar, hiýap,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312486248 mzbox7@gmail.com

ugur

Iş Ugry : Mebel üçin boýaglar we mebel işleri
Esasy Önümler mebel (agaç) boýaglary, boýag üçin enjamlar, mebel ýasama hyzmaty, MDF SNS hyzmaty,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99364783426 isakumshiyev@hotmail.com

ajaýyp görk

Iş Ugry : Penoplast bezeg önümleriniň önümçiligi
Esasy Önümler penoplast bezeg önümleri,
Şäher/Welaýat AHAL, AK BUGDAÝ ETRABY
+99312575755 ajayypgork@mail.ru

eksir

Iş Ugry : himikat, himiýa, çig mal
Esasy Önümler monoetilen glikol (MEG), titan dioksidi, suw emulsion boýag önümçiligi üçin çig mal, kalsiýum korbanat (kalsit), akrilik galyňlaşdyryjy, köpük kesiji,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312754677 info@eksir.biz

ynamly türkmen

Iş Ugry : Diwar boýagy önümçiligi
Esasy Önümler içki diwar boýaglary, daşky diwar boýaglary, içki-üçek boýaglary,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99364077817 ynamly_turkmen@mail.ru

täze zähmet

Iş Ugry : Gurluşyk materiallarynyň önümçiligi we satuwy
Esasy Önümler suw dispersiýa boýagy (emulsiýa), kafel ýelimi, agaç üçin şpatlýowka, gruntlama boýagy, plastiki içki diwar boýagy, daşky akrilik diwar boýagy,
Şäher/Welaýat MARY, BAÝRAMALY
+99356467447 tazezahmet_82@mail.ru

paýhasly ýörelge

Iş Ugry : Gurluşyk materiallarynyň söwdasy
Esasy Önümler keramiki plitalar, daşky gapylar, içki gapylar, potolok plintuslary, diwar oboý (diwar kagyzy), emulsiýa,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99361073837 ermek.turmambetow@gmail.com