×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformasy
NÄME
Filtrler Tertiple

"Türkmen Ak Ýol" hojalyk jemgyýeti halkara derejesinde ýokary hilli ulag we logistika hyzmatlaryny hödürleýär.

AŞGABAT / AHAL

 • howaýoly ulaglary
 • demirýol ulaglary
 • deňiz-derýa ýollary ulagy
 • gümrük taýdan resmileşdirmek
 • ammar hyzmatlary
 • awtoýol ulaglary
Telefon
+99312468293
E-Poçta
Web
Giňişleýin
446

Gurluşyk-gurnama işleri we himiki önümleriň lomaý söwdasy

BALKANABAT / BALKAN

 • taslama we binagärlik işleri
 • gurluşyk gurnama işleri
 • senagat inženerçilik desgalarynyň gurluşygy
 • daşky we içki inženerçilik ulgamlaryny gurnamak
 • daşky we içki inženerçilik ulgamlaryny işe goýbermek
 • daşky we içki inženerçilik ulgamlaryny abatlamak
Telefon
+99322220609
E-Poçta
Web
Giňişleýin
502

Halkara transport kompaniýasy

AŞGABAT / AHAL

 • halkara ulag-logistika hyzmatlary
Telefon
+99312477761
E-Poçta
Web
Giňişleýin
227

“At-abraý” Türkmenistandaky iň uly logistika kompaniýasydyr.

AŞGABAT / AHAL

 • howa gatnawy
 • deňiz gatnawy
 • awtoulag gatnawy
 • demir ýol gatnawy
 • konteýner transporty
 • ammarlama
Telefon
+99312414183
E-Poçta
Web
Giňişleýin
286

Aýna-gapy önümleri (plastik, alýumin), mebel önümleri

ÄNEW / AHAL

 • ölçemek, eltip bermek, gurnamak, kepillik
 • önüm saýlamakda maslahat we ýardam bermek
 • ýerine baryp ölçemek, işiň göwrümini hasaplamak
 • 3d dizaýn taýýarlamak mümkinçiligi
 • dekoratiw skameýkalar we zibil bedresi
 • dekoratiw ýagtylandyryş diregi
Telefon
+99312575757
E-Poçta
Web
Giňişleýin
498

“Sanly Ulgam” Hojalyk jemgyýeti Türkmenistanda maglumatlar tehnologiýalaryny ornaşdyryjy kompaniýadyr.

AŞGABAT / AHAL

 • ýerli aragatnaşyk torlarynyň gurluşygy
 • programma üpjünçiligini işläp düzmek
 • web sahypalary düzmek
 • it boýunça maslahat hyzmatlary
 • it autsorsing
 • wideo gözegçilik ulgamlary
Telefon
+99312463274
E-Poçta
Web
Giňişleýin
203

Dünýäniň ähli künjegine ulag logistika hyzmatlary

AŞGABAT / AHAL

 • kärende
 • ammar hyzmatlary
 • awto arkaly ýük daşamaklygy
 • demir ýol arkaly ýük daşamaklygy
 • howa ýollary arkaly ýük daşamaklygy
 • deňiz arkaly ýük daşamaklygy
Telefon
+99312273782
E-Poçta
Web
Giňişleýin
185

Suw gyzdyryjylaryň ähli markalaryny ýokary hilli bejermek

AŞGABAT / AHAL

 • öý enjamlaryny abatlamak
 • gaz gyzdyryjylary abatlamak
 • kombi bejermek
 • otkrytkalar
Telefon
+99364849394
E-Poçta
Web
Giňişleýin
183

Gurluşyk, önümçilik, söwda-dynç alyş, agrosenagat

MARY ş. / MARY

 • geotekstil keçe
 • enjamlary kärendesine bermek
 • beton b-30
 • beton b-25
 • beton b-20
 • beton b-15
Telefon
+99352261273
E-Poçta
Web
Giňişleýin
206

Çylşyrymly işleri derrew ýerine ýetirýäris, mümkin däl bolanlary biraz soň .

AŞGABAT / AHAL

 • boýag we poslama garşy işler
 • metal gurluşlary ýangyndan goramak
 • gum bilen arassalamak we poslama garşy işler
 • epoksi öz-özüni tekizleýän pollar
 • sandwiç panellerini gurnamak
 • ýylylyk izolýasiýasy
Telefon
+99312959670
E-Poçta
Web
Giňişleýin
200