türkmen ak ýol

Iş Ugry : Ulag we logistika hyzmatlary
Esasy Önümler howa arkaly ýük gatnawy, demir ýol arkaly ýük gatnawy, deňiz arkaly ýük gatnawy, gümrük taýdan resmileşdirmek, ammar hyzmatlary, awtoýol arkaly ýük gatnawy,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312468293 info@tay.tm

emir ussa

Iş Ugry : Gurluşyk-gurnama işleri we himiki önümleriň lomaý söwdasy
Esasy Önümler taslama we binagärlik işleri, gurluşyk gurnama işleri, senagat we raýat inženerçilik desgalarynyň gurluşygy, daşky we içki inženerçilik ulgamlaryny gurnamak, abatlamak we işe goýbermek, suw we lagym ulgamlaryny gurmak, 10 kw çenli elektrik toguny geçiriji ugurlaryny gurmak,
Şäher/Welaýat BALKAN, BALKANABAT
+99322220609

rysgally ussat

Iş Ugry : Nebit gaz pudagynda ulanylýan himiki (himikat) garyndylary işleýän we öndürýän kärhana
Esasy Önümler mehaniki inženerçilik we üpjünçilik, önümçilik / burawlama / iş hyzmatlary, elektrik inženerligi we üpjünçilik, saglyk, daşky gurşaw (hse) we howpsuzlyk, göteriji & daşaýjy enjam gurallary bejermek we üpjünçilik hyzmatlary, instrumentasiýa / gözegçilik inženerligi we üpjünçiligi,
Şäher/Welaýat BALKAN, TÜRKMENBAŞY
+99322220117 business@rysgalussat.com

m&m militzer & münch türkmenistan ltd.

Iş Ugry : Halkara transport kompaniýasy
Esasy Önümler halkara ulag-logistika hyzmatlary,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312477761 Eziz.Kurbanov@mumnet.com

at abraý

Iş Ugry : Ulag we logistika hyzmatlary
Esasy Önümler howa arkaly ýük gatnawy, deňiz arkaly ýük gatnawy, awtoýol arkaly ýük gatnawy, demir ýol arkaly ýük gatnawy, konteýner transporty, ammarlama,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312414183 info@atabray.com

ak ýaýla

Iş Ugry : Aýna-gapy (plastik, alýumin) önümçiligi, mebel öndürmek
Esasy Önümler ölçemek, eltip bermek, gurnamak, kepillik, önüm saýlamakda maslahat we ýardam bermek, dekoratiw skameýkalar we zibil bedresi, dekoratiw ýagtylandyryş diregi, pvc gapylar we penjireler, dekoratiw profiller,
Şäher/Welaýat AHAL, ÄNEW
+99312575757 ak_profile_upvc@mail.ru

sanly ulgam

Iş Ugry : Maglumatlar tehnologiýalaryny ornaşdyryjy kompaniýa
Esasy Önümler ýerli aragatnaşyk torlarynyň gurluşygy, programma üpjünçiligini işläp düzmek, web sahypalary düzmek, it boýunça maslahat hyzmatlary, it autsorsing, wideo gözegçilik ulgamlary,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312463274 info@sanlyulgam.com

meno logistiks türkmen

Iş Ugry : Ulag logistika hyzmatlary
Esasy Önümler kärende, ammar hyzmatlary, awtoýol arkaly ýük gatnawy, demir ýol arkaly ýük gatnawy, howa arkaly ýük gatnawy, deňiz arkaly ýük gatnawy,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312273782 contact@menologistics.com

eziz dag

Iş Ugry : Gurluşyk, önümçilik, söwda-dynç alyş, agrosenagat
Esasy Önümler geotekstil keçe, enjamlary kärendesine bermek, beton b-30, beton b-25, beton b-20, beton b-15,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99352261273 info@eziz-dag.com

sowatly doganlar

Iş Ugry : Gurluşykda ýangyna garşy, poslama garşy, boýag we beýleki işler
Esasy Önümler boýag we poslama garşy işler, metal gurluşlary ýangyndan goramak, gum bilen arassalamak we poslama garşy işler, epoksi öz-özüni tekizleýän pollar, sandwiç panellerini gurnamak, ýylylyk izolýasiýasy,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312959670 info@sowatly-doganlar.com