hamraýew rahim

Iş Ugry : lomaý we bölek söwda
Esasy Önümler 50% senagat wodorod peroksid, kaustik soda, mekgejöwen krahmaly, asbest karton 3mm 1000 * 800 mm, asbest karton 4mm 1000 * 800 mm, asbest karton 5mm 1000 * 800 mm,
Şäher/Welaýat LEBAP, TÜRKMENABAT
+99365580141 masturajurayewa@gmail.com

turkmen glass

Iş Ugry : Dürli görnüşli aýna önümçiligi
Esasy Önümler germew(perila), alýumin we plastmassa penjireler we gapylar, reňkli aýna penjireleri we binalaryň aýna bilen gaplanmasy, aýna gaýtadan işlemek, panžurlar,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312754222 turkmenglass@gmail.com

türkmen senagat

Iş Ugry : Plastik turba öndüriji zawody
Esasy Önümler tekiz pbp turbalar (suw we gaz geçiriji turbalar), ýerlagym üçin gasynly pe turbalar, tok torlarynyň gurnalmagy üçin gasylan sim kanaly,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99362187557 info@turkmensenagat.com

garynja

Iş Ugry : Gurluşyk materiallarynyň, öý hojalygynyň we başga-da köp harytlaryň onlaýn dükany
Esasy Önümler lampa, gurluşyk materiallary, izolýasiýa materiallary, bezeg materiallary, santehnika, suw üpjünçiligi, lagym, elektrik,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99365026915 2garynja@gmail.com

ajaýyp görk

Iş Ugry : Penoplast bezeg önümleriniň önümçiligi
Esasy Önümler penoplast bezeg önümleri,
Şäher/Welaýat AHAL, AK BUGDAÝ ETRABY
+99312575755 ajayypgork@mail.ru

älem plastik

Iş Ugry : Plastmassadan plita, zolok, turba we profil öndürmek
Esasy Önümler ýokary basyşly suw turbasy Ø 20 x 15 x 2,8 mm SDR 9 S 4, ýokary basyşly suw turbasy Ø 25 x 20 x 3,3 mm SDR 9 S 4, ýokary basyşly suw turbasy Ø 32 x 25 x 4,2 mm SDR 9 S 4, ýokary basyşly suw turbasy Ø 40 x 32 x 5,2 mm SDR 9 S 4, ýokary basyşly suw turbasy Ø 50 x 40 x 6,5 mm SDR 9 S 4, ýokary basyşly suw turbasy Ø 63 x 50 x 8,2 mm SDR 9 S 4,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99352267063 alemplastik20@mail.ru

nowur

Iş Ugry : Gurluşyk harytlarynyň önümçiligi
Esasy Önümler kafel üçin gurluşyk ýelimi Standart, kafel üçin gurluşyk ýelimi Ekonom, kafel üçin gurluşyk ak ýelimi, sep dolduryjy garyndy (fuga), gazbeton bloklary üçin ýelim, öz-özünden tekizlenýän guýma pol,
Şäher/Welaýat MARY, BAÝRAMALY
+99356469199 gkadyrow@mail.ru

erjel begenç

Iş Ugry : Gurluşyk harytlarynyň önümçiligi
Esasy Önümler ýan-ýoda plita, bardýur, diwar bezeg plita, brusçatka,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99362538998 info@erjelbegenсh.com

paýhasly ýörelge

Iş Ugry : Gurluşyk materiallarynyň söwdasy
Esasy Önümler keramiki plitalar, daşky gapylar, içki gapylar, potolok plintuslary, diwar oboý (diwar kagyzy), emulsiýa,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99361073837 ermek.turmambetow@gmail.com

gart

Iş Ugry : Plastiki penjireler, reňkli aýna penjireler, gapylar, dürli gurluşyk işleri, beton işleri, dürli gurluşyk materiallary (ýuwlan gum, ezilen daş, sement)
Esasy Önümler dürli gurluşyk materiallar, witraž penjireler, gapylar, gurluşyk işleri, plastiki we alýumin penjireler, alýumin germeç,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99365555112 Ip.gart@mail.ru