×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformasy
NÄME
Filtrler Tertiple

lomaý we bölek söwda

TÜRKMENABAT / LEBAP

 • 50% senagat wodorod peroksid
 • kaustik soda
 • mekgejöwen krahmaly
 • asbest karton 3mm 1000 * 800 mm
 • asbest karton 4mm 1000 * 800 mm
 • asbest karton 5mm 1000 * 800 mm
Telefon
+99365580141
E-Poçta
Web
Giňişleýin
240

“Turkmenglass”, reňkli aýna, fasadlara aýna gurnamak, penjireleri we gapylary montaž etmek, germew (perila) we birleşdirilen panelleri gurmak bilen...

AŞGABAT / AHAL

 • germew(perila)
 • alýumin we plastmassa penjireler we gapylar
 • reňkli aýna penjireleri we binalaryň aýna bilen gaplanmasy
 • aýna gaýtadan işlemek
 • panžurlar
Telefon
+99312754222
E-Poçta
Web
Giňişleýin
155

Plastik turba öndüriji zawody

AŞGABAT / AHAL

 • tekiz pbp turbalar (suw we gaz geçiriji turbalar)
 • ýerlagym üçin gasynly pe turbalar
 • tok torlarynyň gurnalmagy üçin gasylan sim kanaly
Telefon
+99362187557
E-Poçta
Web
Giňişleýin
167

Gurluşyk materiallarynyň, öý hojalygynyň we başga-da köp harytlaryň onlaýn dükany

AŞGABAT / AHAL

 • lampa
 • gurluşyk materiallary
 • izolýasiýa materiallary
 • bezeg materiallary
 • santehnika, suw üpjünçiligi, lagym
 • elektrik