bäş derek

Iş Ugry : Plastmassa önümlerini öndürmek
Esasy Önümler penjire podokonniklary, plastik lagym turbalary, plastik suw turbalary, plastik turba baglaýjylary,
Şäher/Welaýat MARY, BAÝRAMALY
+99356466203 sales.aziyaplastik@gmail.com

ýegenmämmedow b.

Iş Ugry : Suw filtrleri
Esasy Önümler suw filtri,
Şäher/Welaýat BALKAN, BALKANABAT
+99322220609 ashyrmamed207@gmail.com

türkmen senagat

Iş Ugry : Plastik turba öndüriji zawody
Esasy Önümler tekiz pbp turbalar (suw we gaz geçiriji turbalar), ýerlagym üçin gasynly pe turbalar, tok torlarynyň gurnalmagy üçin gasylan sim kanaly,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99362187557 info@turkmensenagat.com

wasserman gennadiý walerýewiç

Iş Ugry : Söwda, gurnama hyzmatlary we enjamlaryň anyklaýyş işleri
Esasy Önümler ýyly pol / satuw we gurnama, howuzlar / satuw we gurnama, saunalar / satuw we gurnama, hamam / satuw we gurnama, suw filtrasiýasy / satuw we gurnama,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99360108220 vgvjob@gmail.com

garynja

Iş Ugry : Gurluşyk materiallarynyň, öý hojalygynyň we başga-da köp harytlaryň onlaýn dükany
Esasy Önümler lampa, gurluşyk materiallary, izolýasiýa materiallary, bezeg materiallary, santehnika, suw üpjünçiligi, lagym, elektrik,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99365026915 2garynja@gmail.com

ajaýyp görk

Iş Ugry : Penoplast bezeg önümleriniň önümçiligi
Esasy Önümler penoplast bezeg önümleri,
Şäher/Welaýat AHAL, AK BUGDAÝ ETRABY
+99312575755 ajayypgork@mail.ru

älem plastik

Iş Ugry : Plastmassadan plita, zolok, turba we profil öndürmek
Esasy Önümler ýokary basyşly suw turbasy Ø 20 x 15 x 2,8 mm SDR 9 S 4, ýokary basyşly suw turbasy Ø 25 x 20 x 3,3 mm SDR 9 S 4, ýokary basyşly suw turbasy Ø 32 x 25 x 4,2 mm SDR 9 S 4, ýokary basyşly suw turbasy Ø 40 x 32 x 5,2 mm SDR 9 S 4, ýokary basyşly suw turbasy Ø 50 x 40 x 6,5 mm SDR 9 S 4, ýokary basyşly suw turbasy Ø 63 x 50 x 8,2 mm SDR 9 S 4,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99352267063 alemplastik20@mail.ru

melek plastik

Iş Ugry : Plastmassa turba önümçiligi
Esasy Önümler dürli ölçeglerde plastmassa turbalary,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99352270885 melekplastik@mail.ru

türkmen turba

Iş Ugry : Polietilen, polipropilenden we aýna süýümli dürli diametrdäki turbalar we birleşdiriji detallary.
Esasy Önümler daşky diametri 25-500 mm aralykdaky suw üpjünçiligi üçin dürli basyşly polietilen turbalar, daşky diametri 25-500 mm aralykdaky lagym ulgamy üçin dürli basyşly polietilen turbalar, daşky diametri 25-500 mm aralykdaky ýyladyş ulgamy üçin dürli basyşly polipropilen turbalar, turbalar üçin polipropilen birleşdiriji detallar, daşky diametri 300-1400mm aralykdaky suw üpjünçiligi üçin dürli basyşly aýna süýümli turbalar, daşky diametri 300-1400mm aralykdaky lagym ulgamy üçin dürli basyşly aýna süýümli turbalar,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312244913 tturba@online.tm

saka

Iş Ugry : Polipropilen we polietilen turbalaryň önümçiligi
Esasy Önümler Turba gaýtadan polietilen DN 18mm, Turba gaýtadan polietilen DN 20mm, Turba gaýtadan polietilen DN 25mm, Turba gaýtadan polietilen DN 32mm, Turba gaýtadan polietilen DN 40mm, Turba gaýtadan polietilen DN 50mm,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312574064 sakapolimer@gmail.com