hyýal nagyş

Iş Ugry : Nagyş işleri
Esasy Önümler gyz-gelinler üçin ýakalar (yaka), bezeg ýassyklar (yassyk), ýörite eşikler (logoly), milli eşikler, öňlükler we kolpaklar (logoly),
Şäher/Welaýat BALKAN, BALKANABAT
+99362885489 hyyalnagysh@gmail.com

aşgabadyň dokma toplumy

Iş Ugry : Dokma toplumy
Esasy Önümler düşek toplumy, hammam toplumy, çalgyçlar, aşhana tekstil önümleri, ýumşak oýunjaklar,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312232367 adt.textile.tm@gmail.com

sada dostluk

Iş Ugry : Aýakgap önümlerini öndürýär
Esasy Önümler awtomobil ýollarynyň gurluşygy, 110 kv çenli elektrik toguny geçiriji ulgamlary çekmek işleri, senagat pudaklarynda we önümçilikde ulanylýan himikatlarynyň lomaý söwdasy, raýat desgalarynyň gurluşyk-gurnama işleri, howply ýükleri daşamak işleri, gurluşyk we ýörite tehnikalaryny kireýine bermek,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99352260080 sadadost14@gmail.com

bäherden etrabyndaky ""beýik saparmyrat türkmenbaşy"" adyndaky dokma fabrigi

Iş Ugry : Ýokary hilli nah matalarynyň önümçiligi
Esasy Önümler flanel çig nah mata (galyň flanel), flanel çig nah mata (inçe flanel), kreton çig nah mata,
Şäher/Welaýat AHAL, BÄHERDEN
+99313134459 baherdendokma@online.tm

ýeňiş

Iş Ugry : Tikin Fabrigi
Esasy Önümler erkek köýnekleri, çaga köýnekleri,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99352246086 yenish-tikin@mail.ru

ýelken aýakgap

Iş Ugry : Hakyky deriden ykjam we döwrebap aýakgaplar.
Esasy Önümler çaga aýakgaplary, deri kemerler, erkek aýakgaplary, zenan aýakgaplary,
Şäher/Welaýat LEBAP, KERKI
+99344435220

altyn bedew

Iş Ugry : Dokma senagaty, halkara demir ýol arkaly ýükleriniň gatnawy
Esasy Önümler sintepon ýorgan, sintepon ýassyklary, flanel düşekleri, ranfors düşekleri, satin düşekleri, fla ýorgan düşek,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312762127 altyn.bedew@gmail.com

akar tekstil

Iş Ugry : Jorap öndürijisi
Esasy Önümler çagalar üçin jorap, erkekler üçin jorap, aýallar üçin jorap,
Şäher/Welaýat AHAL, AK BUGDAÝ ETRABY
+99312575252 info@akar-tekstil.com

altyn arzuw

Iş Ugry : Çaphana, mahabat we önümçilik kompaniýasy
Esasy Önümler dizaýn işleri, kanselýariýa harytlary, tekstil önümleri, çaphana hyzmatlary, mahabat hyzmatlary we önümleri, energiýa enjamlaryny üpjün etmek, gurnamak we kepillik hyzmaty,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312455550 print@altyn-arzuw.com

mebato

Iş Ugry : Egin eşik önümçiligi
Esasy Önümler erkek egin eşikleri, erkekler üçin içki geýimler, çaga egin-eşikleri,
Şäher/Welaýat MARY, BAÝRAMALY
+99356462909 mebato21@gmail.com