×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformasy
NÄME
Filtrler Tertiple

Hyýal nagyş- nagyş işleriniň birnäçe görnüşlerini we hyzmatlaryny halka hödürleýär.

BALKANABAT / BALKAN

 • gyz-gelinler üçin ýakalar (yaka)
 • bezeg ýassyklar (yassyk)
 • ýörite eşikler (logoly)
 • milli eşikler
 • öňlükler we kolpaklar (logoly)
Telefon
+99362885489
E-Poçta
Web
Giňişleýin
333

Dokma toplumy

AŞGABAT / AHAL

 • düşek toplumy
 • hammam toplumy
 • çalgyçlar
 • aşhana tekstil önümleri
 • ýumşak oýunjaklar
Telefon
+99312232367
E-Poçta
Web
Giňişleýin
226

Aýakgap önümlerini öndürýär

MARY ş. / MARY

 • aýakgap önümleriniň önümçiligi
 • awtomobil ýollarynyň gurluşygy
 • 110 kv çenli elektrik togy bilen gurnama we taslama işleri
 • 110 kv çenli elektrik toguny geçiriji ulgamlary çekmek işleri
 • senagat pudaklarynda we önümçilikde ulanylýan himikatlarynyň lomaý söwdasy
 • raýat desgalarynyň gurluşyk-gurnama işleri
Telefon
+99352260080
E-Poçta
Web
Giňişleýin
184

Ýokary hilli nah matalarynyň önümçiligi

BÄHERDEN / AHAL

 • flanel çig nah mata (galyň flanel)
 • flanel çig nah mata (inçe flanel)
 • kreton çig nah mata
Telefon
+99313134459
E-Poçta
Web
Giňişleýin
159

Marynyň Ýeňiş Tikin Fabrigi

MARY ş. / MARY

 • erkek köýnekleri
 • çaga köýnekleri
Telefon
+99352246086
E-Poçta
Web
Giňişleýin
135

Hakyky deriden ykjam we döwrebap aýakgaplar.

KERKI / LEBAP

 • çaga aýakgaplary
 • deri kemerler
 • erkek aýakgaplary
 • zenan aýakgaplary
Telefon
+99344435220
E-Poçta
Web
Giňişleýin
153

Dokma senagaty, halkara demir ýol arkaly ýükleriniň gatnawy

AŞGABAT / AHAL

 • sintepon ýorgan
 • sintepon ýassyklary
 • flanel düşekleri
 • ranfors düşekleri
 • satin düşekleri
 • fla ýorgan düşek
Telefon
+99312762127
E-Poçta
Web
Giňişleýin
183

Jorap öndürijisi

AK BUGDAÝ ETRABY / AHAL

 • çagalar üçin jorap
 • erkekler üçin jorap
 • aýallar üçin jorap
Telefon
+99312575252
E-Poçta
Web
Giňişleýin
141

Çaphana, mahabat we önümçilik kompaniýasy

AŞGABAT / AHAL

 • dizaýn işleri
 • kanselýariýa harytlary
 • tekstil önümleri
 • çaphana hyzmatlary
 • mahabat hyzmatlary we önümleri
 • energiýa enjamlaryny üpjün etmek, gurnamak we kepillik hyzmaty
Telefon
+99312455550
E-Poçta
Web
Giňişleýin
142

Egin eşik önümçiligi

BAÝRAMALY / MARY

 • erkek egin eşikleri
 • erkekler üçin içki geýimler
 • çaga egin-eşikleri
Telefon
+99356462909
E-Poçta
Web
Giňişleýin
119