ynamly maksat

Iş Ugry : Distribýutor Hyzmaty
Esasy Önümler kökeler we snekler, çaga eşikleri üçin kir ýuwujy serişde, elde ýuwmak üçin kir ýuwujy serişde, kir ýuwujy serişde awtomat, agardyjy serişde, bio tämizleýji serişde,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312414001 nazar.d@ynamlymaksat.com

abadan önümçilik kärhanasy

Iş Ugry : Miwe we gök-bakja önümlerini gaýtadan işlemek we gaplamak, çörek-köke önümleri, arassalanan gazsyz we gazly agyz suw, alkogolly içgileriniň önümçiligi.
Esasy Önümler arassalanan gazsyz agyz suwy 5L, arassalanan gazsyz agyz suwy 1,5L, arassalanan gazsyz agyz suwy 0,5L, tomat goýutmasy 400gr, alma powidlosy 500gr, käşir powidlosy 500gr,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312254302 abadan.onumcilik.karhana@gmail.com

owadan ülke

Iş Ugry : Konserwlenen gök önümler, ketçup we maýonez önümçiligi
Esasy Önümler miwe we gök önümler jemi, maýonez önümleri, ketçup önümçiligi, konserwirlenen gök önümler, tomat pastasy,
Şäher/Welaýat AHAL, AK BUGDAÝ ETRABY
+99313736663 info@owadanulke.com

üpjün

Iş Ugry : Lomaý we bölek söwda işleri
Esasy Önümler kofe, şahsy arassaçylyk üçin kremler we geller, diş pastalary, agzyňy çaýkamak üçin serişde, diş çotgasy, diş arassalamak üçin taýajyk we ýüp,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312414274 upjunhj@mail.ru

gaýrat agro

Iş Ugry : Oba hojalyk önümlerini ösdürip ýetişdirmek we öndürmek
Esasy Önümler kädi poroşogy, arpa, sogan, soýa, mekgejöwen, kädi,
Şäher/Welaýat LEBAP, LEBAP
+99361058815 gayratagro.tm@gmail.com

maksada okgunly

Iş Ugry : Guşçylyk
Esasy Önümler pide, pitsa, hindi guş ýüregi, hindi guş farşy, hindi guş farş MDM, pisseli gaýnadylan şöhlat "Näzli" ýokary hilli,
Şäher/Welaýat AHAL, GÖKDEPE
+99312488062 maksatismailowich11@gmail.com

döwrebap çemeleşme

Iş Ugry : Kiberhowpsuzlyk babatynda işler- Gümrük taýdan resmileşdirmek- Terjime hyzmatlary- Iýmit goşundylaryň we ys berijileriň söwdasy
Esasy Önümler kiberhowpsuzlyk, gümrük hyzmatlary, terjime hyzmatlary, iýmit goşundylary, ys berijiler,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312979185 maksatjumayew@mail.ru

gündogar akymy

Iş Ugry : Ösümlik ýaglaryny we maýonez öndürmek
Esasy Önümler günebakaryň saruny, “Günaý” günebakar ýagy, soýanyň saruny, “Günaý” maýonezi,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312955834 maksat_g@mail.ru

halk market

Iş Ugry : Azyk önümleri dükany
Esasy Önümler Azyk önümleri, Öý üçin himiki serişdeler, “Balam” oýunjaklar we egin-eşikler, Gap-gaçlar,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312422752 markethalk@yandex.ru

hoşwagt

Iş Ugry : Garbanyş we konditer önümlerini öndürmek, şeýle hem kofe gaplamak.
Esasy Önümler karamel süýjiler "JOOY" (narpyz, kola, ananas, tutti frutti, kofe, şetdaly, zirk, nar, limon, ýertudana, garpyz, alma tagamly), preslenen, çalt ereýän gant (malina, tokaý miweleri, dalçyn, tokaý miweleri tagamly), mekgejöwen taýajyklary, glazurlanan ýeňil tüwi, 3*1 ereýän kofe (süýtli, berk, tokaý hozy), sakgyç (narpyz, zirk, alma, garpyz, kola, tutti frutti, tropik miweleri, ýertudana, şokolad),
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99352279899 tmfreshfruits@gmail.com