×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformasy
NÄME
Filtrler Tertiple

Lomaý we bölek söwda

AŞGABAT / AHAL

 • egin-eşik ýuwýan serişdeler
 • gap-gaç ýuwýan serişdeler
 • dezinfeksiýa we antibakterial serişdeleri
 • öý arassalaýyş serişdeleri
 • şahsy arassaçylyk önümleri
Telefon
+99365562229
E-Poçta
Web
Giňişleýin
197

Köp görnüşli arassalaýyjy serişdeleriniň önümçiligi we söwdasy

AK BUGDAÝ ETRABY / AHAL

 • gözellik sabyny
 • hojalyk sabyny
Telefon
+99365110652
E-Poçta
Web
Giňişleýin
146

Derman serişdeleri, zyýansyzlandyrylan sargy serişdeleri, melhem çaýlary, kosmetiki bejeriş palçyklary, deňiz duzlary, zyýansyzlandyryjy erginleri ...

AŞGABAT / AHAL

 • mineral suwy
 • bejeriş palçygy we duzy
 • sargy serişdeleri
 • ýod önümleri
 • dürli görnüşli melhem otlary
 • gidroksietilkrahmal
Telefon
+99312400510
E-Poçta
Web
Giňişleýin
135

Kir ýuwujy serişdeleriniň, gözellik sabynynyň we kislorodly agardyjynyň önümçiligi

ÄNEW / AHAL

 • "Aý nur elde ýuwmak üçin" kir ýuwujy serişdesi 3 kg.
 • "Aý nur elde ýuwmak üçin" kir ýuwujy serişdesi 6 kg.
 • "Aý nur elde ýuwmak üçin" kir ýuwujy serişdesi 9 kg.
 • "Ak nur awtomat" kir ýuwujy serişdesi 3 kg.
 • "Ak nur awtomat" kir ýuwujy serişdesi 6 kg.
 • "Ak nur awtomat" kir ýuwujy serişdesi 9 kg.
Telefon
+99312576239
E-Poçta
Web
Giňişleýin
114

Derman we lukmançylyk önümleriniň lomaý we bölek satuwy

AŞGABAT / AHAL

 • lukmançylyk enjamlary
 • ortopediki önümler
 • eje we çaga
 • kosmetika / gözellik
 • derman serişdeleri
Telefon
+99312286500
E-Poçta
Web
Giňişleýin
98

Dermanhana (Dermanlaryň lomaý we bölek söwdasy)

AŞGABAT / AHAL

 • dermanlaryň we lukmançylyk enjamlarynyň lomaý satuwy
 • dermanlaryň, lukmançylyk enjamlarynyň we kosmetika önümleriniň bölek satuwy
 • Proksena DS dermany
 • Jetepar dermany
 • Ceremin dermany
Telefon
+99312979003
E-Poçta
Web
Giňişleýin
254

Toprak we ösümlikler üçin dökünler we önüm öndürmek. Ondan başgada alkagolly we alkogolsyz içgileri we dezinfeksiýa serişdesiniň önümçiligi. Logist...

TÜRKMENABAT / LEBAP

 • suwuk dökünler
 • gury dökünler
 • alkogolsyz içgiler
 • antiseptikler
 • garaýol ýük gatnawy
 • demirýol ýük gatnawy
Telefon
+99342241803
E-Poçta
Web
Giňişleýin
150

"CV DENT" diş çotgalarynyň önümçiligi

GÖKDEPE / AHAL

 • diş çotga CV DENT - DOT PRO (ekstra ýumşak)
 • diş çotga CV DENT - ORAL CARE+ (orta)
 • diş çotga CV DENT - ORAL PRO (ekstra ýumşak)
 • diş çotga CV DENT - ORAL PRO (ýumşak)
 • diş çotga CV DENT - WHITE PLUS (orta)
 • diş çotga CV DENT - CLEAN ZONE (ekstra ýumşak)
Telefon
+99312954585
E-Poçta
Web
Giňişleýin
91