×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformasy
NÄME
Filtrler Tertiple

Agro, Logistika, Söwda, Önümçilik

AŞGABAT / AHAL

 • gök önümleri we miweleri eksport etmek
 • guşçulyk
 • awto arkaly ýük daşamaklygy
 • demir ýol arkaly ýük daşamaklygy
 • howa ýollary arkaly ýük daşamaklygy
 • deňiz arkaly ýük daşamaklygy
Telefon
+99312754367
E-Poçta
Web
Giňişleýin
368

Biz Türkmenistan we bütin dünýä boýunça işewür we indiwidual müşderilerimizi hilimiz bilen haýran galdyrýarys.

AŞGABAT / AHAL

 • ýangyn söndüriji gutular
 • elektrik gutular
 • serwer şkaflary
 • stellažlar we tekjeler
 • şkaflar
 • polat gapylar
Telefon
+9931247 82 90
E-Poçta
Web
Giňişleýin
211

Suw filtrlerini satmak, abatlamak we hyzmatyny etmek.

AŞGABAT / AHAL

 • suw filtri
 • suw filtrleriniň abatlaýyş işleri
 • suw filtrleriniň ideg işleri
Telefon
+99363481110
E-Poçta
Web
Giňişleýin
214

Ýangyn söndüriji serişdelerini abatlamak, gaýtadan doldurmak we kuwwatlandyrmak hyzmaty.

AŞGABAT / AHAL

 • ähli ölçegdäki toz şekilli ýangyn söndürijiler
 • köpürjükli ýangyn söndürijiler
 • kömürturşy gazly CO2 ýangyn söndürijileri
 • suwly ýangyn söndürijiler
Telefon
+99361081009
E-Poçta
Web
Giňişleýin
268

Gurlyşyk tehnikalaryny we enjamlary kärendesine bermek, ulag we logistika hyzmatlary, lomaý söwda we üpjünçilik

GÖKDEPE / AHAL

 • ulag we logistika hyzmatlary
 • lomaý söwda we üpjünçilik
 • gurluşyk tehnikalaryny we enjamlary kärendesine bermek
Telefon
+99312754337
E-Poçta
Web
Giňişleýin
171

Harytlaryň awtoulag transporty bilen halkara daşamak. Kondisioner, howalandyrma, ýyladyş sistemalarynyň we öý hojalyk enjamlarynyň gurnama we abatl...

AŞGABAT / AHAL

 • awtoulag bilen halkara ýük gatnawy
 • harytlaryň ugradyş resminamalarynyň ýerine ýetirilmegi
 • ammar hyzmatlary
 • ýüklemek we düşürmek işleri
 • gaplama
 • kondisioner ulgamlarynynyň taslamasyny düzmek, olary gurnamak we abatlamak
Telefon
+99312934896
E-Poçta
Web
Giňişleýin
141

Mehaniki, ýangyn howpsuzlygy we oba hojalygy enjamlary

MARY ş. / MARY

 • salniklar
 • suw nasoslar
 • ýuwujy aparatlar
 • suw filtirleri
 • ýangyn howpsuzlygy enjamlary
 • elektrodiwigateller
Telefon
+99365723298
E-Poçta
Web
Giňişleýin
104

Gurluşyk

TÜRKMENBAŞY / BALKAN

 • gämi abatlamak we deňiz we derýa desgalarynda hyzmat işleri
 • suwasty tehniki (suwa çümmek) işi
 • raýat we senagat gurluşygy
 • deňiz desgalaryny üpjün etmek we tehniki hyzmatyny etmek
 • nebit-gaz we himiýa senagaty gurluşygy
 • suw desgalarynyň gurluşygy
Telefon
+99324349320
E-Poçta
Web
Giňişleýin
41