alem dostlugy

Iş Ugry : Agro, Logistika, Söwda, Önümçilik
Esasy Önümler gök önümleri we miweleri eksport etmek, guşçulyk, awtoýol arkaly ýük gatnawy, demir ýol arkaly ýük gatnawy, howa arkaly ýük gatnawy, deňiz arkaly ýük gatnawy,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312754367 contact@alemdo.com

eyyam

Iş Ugry : Metal önümleriniň önümçiligi
Esasy Önümler ýangyn söndüriji gutular, elektrik gutular, serwer şkaflary, stellažlar we tekjeler, şkaflar, polat gapylar,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312478290 info@eyyamgroup.com

aquacom

Iş Ugry : Suw filtrlerini satmak, abatlamak we hyzmatyny etmek.
Esasy Önümler suw filtri, suw filtrleriniň abatlaýyş işleri, suw filtrleriniň ideg işleri,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99363481110 aquacom.tm@gmail.com

düşümli ädim

Iş Ugry : Ýangyn söndüriji serişdelerini abatlamak, gaýtadan doldurmak we kuwwatlandyrmak hyzmaty.
Esasy Önümler ähli ölçegdäki toz şekilli ýangyn söndürijiler, köpürjükli ýangyn söndürijiler, kömürturşy gazly CO2 ýangyn söndürijileri, suwly ýangyn söndürijiler,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99361081009 dushumli.adim@gmail.com

dag etek

Iş Ugry : Gurlyşyk tehnikalaryny we enjamlary kärendesine bermek, ulag we logistika hyzmatlary, lomaý söwda we üpjünçilik
Esasy Önümler ulag we logistika hyzmatlary, lomaý söwda we üpjünçilik, gurluşyk tehnikalaryny we enjamlary kärendesine bermek, kiçi ekskawator, zynjyrly ekskawator, gidrawlik çekiçli tekerli ekskawatow,
Şäher/Welaýat AHAL, GÖKDEPE
+99312754337 info@dagetek.com

güneşli kerwen

Iş Ugry : Harytlaryň awtoulag transporty bilen halkara daşamak. Kondisioner, howalandyrma, ýyladyş sistemalarynyň we öý hojalyk enjamlarynyň gurnama we abatlama işleri.
Esasy Önümler awtoulag bilen halkara ýük gatnawy, harytlaryň ugradyş resminamalarynyň ýerine ýetirilmegi, ammar hyzmatlary, ýüklemek we düşürmek işleri, gaplama, kondisioner ulgamlarynynyň taslamasyny düzmek, olary gurnamak we abatlamak,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312934896 guneshlikerwen@gmail.com

kaspian tm

Iş Ugry : Mehaniki, ýangyn howpsuzlygy we oba hojalygy enjamlary
Esasy Önümler salniklar, suw nasoslar, ýuwujy aparatlar, suw filtirleri, ýangyn howpsuzlygy enjamlary, elektrodiwigateller,
Şäher/Welaýat MARY, MARY ş.
+99365723298 tm.caspian@gmail.com

gurnama hyzmat

Iş Ugry : Gurluşyk we gämi abatlaýyş
Esasy Önümler gämi abatlamak we deňiz we derýa desgalarynda hyzmat işleri, suwasty tehniki (suwa çümmek) işi, raýat we senagat gurluşygy, deňiz desgalaryny üpjün etmek we tehniki hyzmatyny etmek, nebit-gaz we himiýa senagaty gurluşygy, suw desgalarynyň gurluşygy,
Şäher/Welaýat BALKAN, TÜRKMENBAŞY
+99324349320 info.gurnamahyzmat@mail.ru

beýiklik

Iş Ugry : Ýyladyş, wentilasiýa we kondisionirleme, şeýle hem lift ulgamlary we eskalatorlar
Esasy Önümler gazanlar we VRF, çillerler, fankoillar, liftler we eskalatorlar, üçek howa sazlaýjylary, BMS (binany dolandyryş) ulgamlary,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312754391 info@beyiklik.com

kat türkmen

Iş Ugry : Gurluşyk, liftleriň montaž işleri
Esasy Önümler liftleri we eskalatorlary gurnamak, liftleri, eskalatorlary bejermek we abatlamak, liftleriň we eskalatorlaryň satuwy, desgalaryň gurluşyk we abatlaýyş işleri,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312434143 kat-turkmen@internet.ru