TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

WASSERMAN GENNADIÝ WALERÝEWIÇ

Jennet bazary dükan №13, obýezdnoý Altyn binasy, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Ýyly poluň dürli görnüşleri, howuz enjamlary, hammam we sauna enjamlaryny satýarys hem-de gurnaýarys. Agyz suw üçin süzgüçler we çalşylýan kartridžler.

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Santehnika
Iş Ugry
Karta