TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Biz barada

Üzüm Café ýerli müşderileri üçin gündelik zerurlyga, gündelik durmuşyň aladalaryndan gutuljak bolanyňyzda arzuw edýän ýeriňize we dostlaryňyz bilen duşuşmak, iş duşuşyklary geçirmek ýa-da kitap okamak üçin amatly ýere öwrülmegi ýüregine düwdi. Ýokary hyzmat we ýokary hilli kofe gurmanlarynyň bolan islegiň artmagy bilen Üzüm kafesi jemgyýete bolan ýakynlygyndan peýdalanyp hemişeki müşderileriniň esasy toparyny döreder.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Kafe, restoran we disko-bar hyzmatlary
Iş Ugry
Karta