USSA DIZAÝN

Aşgabat/Türkmenistan

USSA DIZAÝN
Biz barada

"Ussa Dizaýn" jaýlaryň içki we daşky görnüşini müşderiniň islegine görä abatlama-bezeg işleri ýerine ýetirýär, munuň bilen çäklenmäni gurluşuk materiallary we mebel üpjünçiligini alyp barýar. "Ussa Dizaýn", ýönekeý jaýlary döwrebap, kaşaň jaýlara öwürmek üçin ähli gurluşyk hyzmatlary bir ýerde jemledi. Biziňem ojagymyz şolar ýaly döwrebap bolsun diýän bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz!

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dizaýn we interýer hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta