TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

TÜRKMEN ŞÖHLE

Änew ş. Mebel toplumy, Jaý 4, Ahal/Türkmenistan

image
Biz barada

“Türkmen şöhle” kompaniýasy, size dürli maksatlara laýyk gelýän ýokary hilli plastikdan taýýarlanan hojalyk harytlaryny lomaý satyn alma mümkinçiligini hödürleýär. Biziň ýardamlarymyz bilen siziň durmuşyňyz has hem aňsatlaşar. Hödürleýän harytlarymyz gündelik durmuşda taýsyzdyr hem-de siziň endik eden hammam, aşhana, çagalar otagy we myhman otagyňyza sazlaşykly gelşik berer.

Kategoriýalar
  • Gaplama / Paletler, sandyklar we plastmassa gaplar
  • Gaplama / Plastik we polietilen, pet gaplar
  • Gaplama / Haltalar
  • Çaga önümleri / Çaga harydy we oýunjagy
  • Öý we bakja / Gap-gaçlar
Iş Ugry
Karta