TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Biz barada

“Türkmen Senagat” Hojalyk Jemgyýeti, TSTB-niň agzasy hökmünde, Türkmenistanyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň gaýratlarynyň jemlenmegini we onuň ýurduň içinde we dünýäde işjeňlik gurşawynyň kämilleşdirilmegine, türkmen işewürliginiň statusynyň ýokarlandyrylmagna gönükdirilmegini öz maksady diýip hasap edýär. Kompaniýanyň esasy ugry, iň döwrebap dünýä belli belli nemes enjamy KraussMaffei guralynda ýasalan ýokary hilli PBP Turbalarynyň üpjünçiligi bolup durýar. Öz işleriniň ýöredilmeginde “Türkmen Senagat” Hojalyk Jemgyýeti hemişe kämilleşmäge ymtylmak ýörelgesine esaslanýar: önümçilik modernizirlenýär we giňeýär, täze tehnologiýalar girizilýär, hödürlenýän önümleriň görnüşleri köpelýär.

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
  • Gurluşyk / Santehnika
Iş Ugry
Karta