TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

TER ÖNÜM

Ýylgaý Durdyýew köçesi, jaý №8 "Säher" binasy, 3-nji gat, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Kärhana ýerli daýhanlar tarapyndan ösdürilip ýetişdirilen ýokary hilli, ekologiýa taýdan arassa gök we miwe önümleri öndürijilerden almak hem-de söwda nokatlaryna ter we arassa görnüşinde ýetirmek ugrunda işleri ýerine ýetirýär.

Kategoriýalar
  • Azyk / Miweler-gök önümler
Iş Ugry
Karta