TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

TÄZE ZAMANA

Gökdepe etraby, Babarap obasy, Babarap köçesi, 1-nji bina, Ahal / Türkmenistan

image
Biz barada

Kärhana 2011-nji ýylyň iýun aýynda döredildi, 2011-nji ýylyň awgust aýyndan bäri 4 ululykdaky diwar beton bloklary öndürilýär, hiline kepil geçýäris, kärhananyň önümlerine ýokary isleg bildirilýär we Türkmenistanyň bazarlarynda satylýar.

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
Karta