TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

TÄZE ZÄHMET

Baýramaly şäheri, Azady köçesi 1 km, Mary/Türkmenistan

image
Biz barada

Ýokary hilli gurluşyk materiallaryny öndürmek we satmak bilen meşgullanýarys.

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
  • Gurluşyk / Boýaglar we laklar, erginler
Iş Ugry
Karta