TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Biz barada

"Täze Hyzmat" hususy kärhanasy telekeçilik boýunça resminamalary ýygnamak we buhgalteriýa meselelerini çözmek üçin dürli hyzmatlary hödürleýär. Kärhananyň hünärmenleri hususy kärhanany, hojalyk jemgyýetini hasaba almak, täzeden hasaba almak boýunça, buhgalteriýa hyzmatlary, şeýle hem ygtyýarnama almak üçin resminamalary ýygnamak we biznes plan düzmek boýunça kömek edýär.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Işewürlik hyzmatlary
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
  • Ulag we logistika / Gümrük hyzmatlary
Iş Ugry
Karta