TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

TÄSIN ŞEKIL

Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly 51 (myhmanhana Parfiýa), Ahal/Türkmenistan

Täsin Şekil
Biz barada

Islendik görnüşde uly formatda çap etmek, dizaýn işläp düzmek, listowkalar, wizit kartoçkalar, broşýuralar, senenamalar we ş.m., dürli materiallary gerbera kesmek we gaýtadan işlemek, dürli ýüzlerde suratlar, logotipler we ýazgylar, metal gurluşlar we kebşirlemek. Mahabat hyzmatlary pudagynda çalt, ýokary hilli we elýeter nyrhdan eserleri üpjün edýän täze poligrafiýa.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Mahabat hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Çap ediş hyzmatlary
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Hyzmat
Karta