TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

SÖÝENÇ AWTOHYZMATLARY

Griboýed-Şors köçesi, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Biz 2007-nji ýyldan bäri awtoulag hyzmatyny hem-de çalgy ýaglaryň satuwyny hödürläp gelýäris. Hyzmatlarymyzyň ählisi ýokary derejede alnyp barylýar we çalgy ýaglarymyzyň hiline kepil geçýäris. Bize rahatlyk bilen bil baglap bilersiňiz.

Kategoriýalar
  • Awtoulag / Awtohimiýa, ýaglar
Iş Ugry
Karta