TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

RYSGALLY TASLAMA

G.Kuliýew köçesi 90, "Begler Ýoly" binasy, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

"Rysgally Taslama" kompaniýasy 2013-nji ýyldan bäri taslama işlerini alyp barýar. Ýyllaryň dowamynda köp taslamalar işlenip düzüldi, köpüsi durmuşa geçirildi. Ýokary hünärli hünärmenleriň bolmagy we giň iş tejribesi müşderilere her bir anyk obýekt üçin iň amatly çözgütleri hödürlemäge mümkinçilik berýär, şeýlelik bilen hyzmatlaryň hilini we amatly şertlerini üpjün edýär.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dizaýn we interýer hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
Iş Ugry
Karta