RESTART COMPUTERS

Moskowskiý köçesi, Mir 2/2, jaý 24. Aşgabat/Türkmenistan

RESTART COMPUTERS
Biz barada

 Restart Computers dükany - kompýuterler we tehnologiýalar dünýäsinde siziň hyzmatdaşyňyzdyr! Komponentleriň, periferiýa enjamlarynyň we programma üpjünçiliginiň giň görnüşini hödürleýäris. Biziň bilen kompýuter zerurlyklary üçin ösen tehnologiýalary we ygtybarly çözgütleri tapyp bilersiňiz. Islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin iň oňat öndürijiler bilen işleýäris. Önümlerden başga-da, satuwdan soň goldaw hyzmatlaryny edýäris. Gerekli çözgüt tapmak üçin dükanymyza hoş geldiňiz!

Kategoriýalar
  • Elektriki enjamlar / Elektrik enjamlar we gurallar
  • Elektriki enjamlar / Elektrik hereketlendirijileri we esbaplary
  • Hyzmatlar / Tehniklary we enjamlary bejeriş we sazlaýyş hyzmatlary
  • Elektronika we öý enjamlary / Kompýuter enjamlary we programma üpjünçiligi
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta