TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ÖSÜŞ

1945 (10 ýyl Abadançlyk, Moskowskiý prospekti) köçesi, 151-nji jaý, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

"Ösüş" kadrlar agentligi 2010-njy ýylda esaslandyryldy we şu güne çenli iň ýokary hünär derejesinde tassyklanan (kepillendirilen) işgärleri işe almak we saýlamak üçin edara görnüşli taraplara we şahsyýetlere ýokary hilli hyzmatlar berýär. 
"Ösüş" kadrlar agentligi, iş berijilere dürli derejedäki we iş ugurlary boýunça hünärmenleri we işgärleri tapmaga kömek edýär, wakansiýa bilen baglanyşykly müşderiniň ähli talaplaryny göz öňünde tutýar we iň gowy (kepillendirilen) dalaşgärleri saýlar. Dalaşgärler bolsa, iň oňat iş şertleri we bilimlerine, başarnyklaryna we kärlerine laýyk aýlyk almak bilen üstünlikli işe bil baglap bilerler.
Biz siziň bilen hyzmatdaşlyga şat bolarys!

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Iş we işgär tapmak hyzmaty
Iş Ugry
Karta