TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

MUHAMMETGULYÝEW KERIM

Altyn Asyr - Gündogar bazary, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Indoneziýa, Fransiýa, Dubaý, Türkiýe, Eýran, Özbegistan we başgalar ýaly  ýurtlardan ýerli bazary miweler bilen üpjün edýäris.

Kategoriýalar
  • Azyk / Miweler-gök önümler
Iş Ugry
Karta