TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

MÄKÄM GÜZER

Berkararlyk etraby, Ý.Durdyýew köçesi, 52, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Bomy 14-17 metre ýetýän teleskopiki ýükleýjileriň kärendesi

Kategoriýalar
  • Awtoulag / Spestehnika
  • Hyzmatlar / Kärende hyzmatlary
Iş Ugry
Karta