TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

JÜM JÜME

"Altyn Asyr" Gündogar bazary, blok A-2, dükan №148, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Biz 2004-nji ýyldan bäri şäheri gurluşyk harytlary bilen üpjün edýäris. Biziň edaramyzyň şäheriň 4 künjinde dükanlary bar, her kim özüne iň ýakyn nokady saýlap biler. Şeýlede sargyt hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz we harytlar gysga wagtyň içinde eltip berilýär. Biziň harytlarymyz Türkiýe, Eýran, Hytaý döwletleriniň kärhanalaryndan gelýär. Bulardan başga-da biz ýerli önümleri hödürleýäris.

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
Karta