TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Biz barada

"Garynja.biz" Türkmenistanda täze onlaýn dükandyr. Bu ýerde gurluşyk, öý hojalygy we başga-da köp haryt tapyp bilersiňiz. Hyzmatymyz we eltip bermek hyzmatymyzyň wagtlary sizi haýran galdyrar. Sahypamyzy yzygiderli täzelemegi we täze önümleri goşmagy meýilleşdirýäris. Sargyt edeniňizden son hiç zat tölemeýärsiňiz - sargyt alnandan soň web sahypamyzyň kurýerine töleg nagt görnüşinde edilýär.
Garynja bilen söwda etmekden lezzet alyň!

Kategoriýalar
 • Elektriki enjamlar / Elektrik paýlaýjy gurluşlar
 • Elektriki enjamlar / Kebşirleýiş we lehim enjamlary
 • Elektriki enjamlar / Aragatnaşyk we telekommunikasiýa
 • Elektriki enjamlar / Ýagtylandyryş önümleri
 • Elektronika we öý enjamlary / Öý enjamlary
 • Elektronika we öý enjamlary / Kiçi aşhana enjamlary
 • Elektronika we öý enjamlary / Kompýuter enjamlary we programma üpjünçiligi
 • Elektronika we öý enjamlary / Ýyladyjy we sowadyjy enjamlary
 • Gurluşyk / Gurluşyk gurallary we enjamlary
 • Gurluşyk / Suw we gaz üpjünçiligi
 • Gurluşyk / Howpsuzlyk we gorag
 • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
 • Gurluşyk / Santehnika
 • Öý we bakja / Içerki aksesuwarlar we bezegler
 • Öý we bakja / Tämizlik serişdeleri
 • Öý we bakja / Öý, bakja we beýlekiler
Iş Ugry
Karta