Kategoriýalar

ANDELI GROUP

Iş Ugry : Elektrik önümleriniň lomaý we bölek satuwy
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY
+99362503065 atajanakyol55@gmail.com

täze demir

Iş Ugry : Bezeg metal önümlerini öndürmek, dikeltmek we gurnamak
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99365633400 tazedemir.tm@gmail.com

TÜRKMEN BINAGÄR

Iş Ugry : Arhitektura, gurluşyk taslamalary, dizaýn we inženerçilik maslahat beriji
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312486078 Tmb.tm.es2@gmail.com

RESMI KEPIL

Iş Ugry : Ätiýaçlandyryş kompaniýasy. Ätiýaçlandyryşyň ähli görnüşleri
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312484636 info@resmikepil.com

elektroulgamgurluşyk

Iş Ugry : Energetika ugry boýunça işler (elektrik enjamlaryny üpjün etmek we gurnamak), kompozit materiallarynyň önümçiligi
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312361987 elektroulgam@gmail.com

nur ýüpek

Iş Ugry : Matalaryň we taýýar önümleriň bölek we lomaý satuwy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

DILBER PERDE

Iş Ugry : Perdeleri, týullary we tutulary tikmek.
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

ajaýyp asyr

Iş Ugry : Polipropilen we armatur önümleriniň önümçiligi
Welaýat/Şäher: AK BUGDAÝ ETRABY, AHAL

SWARKA SEHI

Iş Ugry : Kebşirleme işleri
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY

ynamly ýörelge

Iş Ugry : Multifilament Ýüplük Önümçiligi
Welaýat/Şäher: AK BUGDAÝ ETRABY, AHAL
+99365677298 b.atayev@ppyarntrade.com