TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

DIZAYN MASTER

Mir 2/2, 8A jaýy, "Altyn Gala" binasy, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

"Dizayn Master" kompaniýasy 25 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistanyň öndürijileriniň bazarynda öz işini alyp barýar. Köp ýyllyk tejribe bilen aşakdaky işleri ýerine ýetirýäris, ýagny:
- Jaýlaryň, kwartiralaryň, ofisleriň, dükanlaryň, butikleriň, gözellik salonlarynyň, myhmanhanalaryň we ş.m. içki dizaýn işleri
- Daşky dizaýn işleri
- Landşaft dizaýny
- Umumy maksatly mebeller
- Maksady we konfigurasiýany göz öňünde tutup, müşderiniň ululyk islegine görä konteýner bloklary we jaýlary
- Gips 3D panelleri
- MDF tagtalaryna esaslanýan panellerden ýasalan gapy bloklary
- Abatlaýyş işleri we gurluşyk
- Müşteriniň sargydy esasynda besedkalary, barbekýu zolaklaryny we saunalary öndürmek

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dynç alyş, myhmanhana we syýahat hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Dizaýn we interýer hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
  • Mebel / Söwda mebelleri
  • Mebel / Öý mebelleri
  • Mebel / Ofis mebelleri
  • Mebel / Çaga mebelleri
  • Gurluşyk / Gapy we penjire
  • Öý we bakja / Landşaft hyzmatlary
Iş Ugry
Karta