TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

AT ABRAÝ

744000, köç. S. Seýdi, 57 Bagtyýarlyk/Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

“At-abraý” Türkmenistandaky iň uly logistika kompaniýasydyr. Logistika hünärmenlerimiz, müşderi talaplaryna iň laýyk gelýän ýöriteleşdirilen transport çözgütlerini işläp düzmek we durmuşa geçirmek arkaly transport ulgamynyň görnükliligini ýokarlandyrmak, dowam etdirmek we çykdajylary azaltmak maksadyna eýerip müşderiler bilen işleşýärler.

Köp sanly halkara tejribesine, öňdebaryjy pikirlenişe esaslanyp, müşderilerimiz bilen güýçli, uzak möhletli hyzmatdaşlygy döretmäge uly üns berýäris. Müşderilerimiziň arkasynda durýarys. Üpjünçilik zynjyrynyň kynçylyklaryny ýeňip geçmek we ösüş mümkinçiliklerini kesgitlemäge kömek edýäris.

Kategoriýalar
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
  • Ulag we logistika / Аmmar hyzmatlary
  • Ulag we logistika / Gümrük hyzmatlary
Iş Ugry
Karta