TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ARASSA ÖNÜM

2052 (H. Derýaýew) köçesi 12-nji jaý, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Arassa Önüm, ''Sen Comfort'' markasy bilen aýal-gyzlar üçin gigýeniki prokladkalary öndürmekde ýöriteleşdirilen ýeke-täk kärhanadyr. Arassa Önüm kärhanasy 2017-nji ýylyň 12-nji iýunynda esaslandyryldy. ABŞ, Türkiýe, Taýwan we Hytaý ýaly ýurtlardan iň oňat çig mal ulanyp, häzirki zaman tehnologiýalary tarapyndan öndürilýän "Sen Comfort" prokladkalary, aýallaryň gündelik durmuşynda rahatlygy we ygtybarlylygy üpjün edýär. Kompaniýanyň önümleri Türkmenistanda sarp edijileriň arasynda uly meşhurlyk gazandy we öz segmentinde bazaryň lideridir. Häzirki wagtda kompaniýa BAE, Azerbaýjan, Russiýa, Gazagystan, Täjigistan ýaly ýurtlara önüm eksport edýär. Kompaniýa, Türkmenistanda sarp edijileri kanagatlandyrmak üçin we beýleki ýurtlardaky hyzmatdaşlarymyz üçin  täze önümleri iň ýokary standartlarda taýýarlaýar.

Kategoriýalar
  • Saglyk we gözellik / Gigiýeniki önümler
Iş Ugry
Karta