TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ABBA

Kenar Bazary, 151-nji dükany, Türkmenbaşy / Türkmenistan

image
Biz barada

Dükanymyz 2012-nji ýyldan bäri erkekleriň we aýallaryň içki eşikleriniň bölek satuw söwdasynda işleýär. Size dürli hilli markalardan içki eşik hödürleýäris. Şeýle hem suwa düşülýän eşikler, şlýapalar, öý goşlary, pijama, baltalar bar.

Kategoriýalar
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Zenan egin-eşikleri
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Ýyladyjy içki eşikler
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Erkek egin-eşikleri
Iş Ugry
Karta