TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

"Paýhas merkezi" HJ

Iş Ugry : Senagat inženerligi, taslama inženerligi, IT çözgütleri
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99312753534 info@payhas.tm

unite dizaýn studiýasy

Iş Ugry : Içerki dizaýn we grafiki dizaýn
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99362282877 unite.design@lotta-tm.com

bürgüt bezegi

Iş Ugry : Içerki, daşarky, landşaft dizaýny, açyk we ýapyk mahabat pudagyndaky hyzmatlaryň doly toplumy
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99364216472 Kiparissa2003@gmail.com

milli ulgam

Iş Ugry : Akylly ulgamlary gurnamak üçin telekom infrastruktura çözgütleri
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99312465510 info@milliulgam.com

döwrebap çemeleşme

Iş Ugry : Gümrük, terjime hyzmatlary we kiberhowpsuzlyk
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99312979185 maksatjumayew@mail.ru

altyn düwme

Iş Ugry : Sanly ulgam boýunça we programmirleme hyzmatlary
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY,
+99365891539 altynduwme@sanly.tm

täze aragatnaşyk

Iş Ugry : IT integrator, howpsuzlyk ulgamlary
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99312904350 info@ta.com.tm

computer+

Iş Ugry : WEB saýtlaryny, ykjam programmalary we islendik çylşyrymly programmalary işläp düzmek
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99312227315 computerplustm@gmail.com

it-hyzmat

Iş Ugry : IT ulgam
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99364982266 ithyzmat@gmail.com

hvac

Iş Ugry : Binalara çylşyrymly enjamlary ornaşdyrmak, howalandyrma we kondisionirleme sistemalary boýunça hyzmatlar
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99312468229 hvac@miyesser.com