TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Aýs

Iş Ugry : Gazlandyrylan, gazlandyrylmadyk içgiler we aşhana kagyz salfetkalary
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: GÖKDEPE, AHAL,
+99365017243 tirkesh_durdymuradov@mail.ru

greenway

Iş Ugry : Eko-önümleriniň satuwy
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99363873355 _

şarafyabi

Iş Ugry : Kosmetiki we arassaçylyk önümleriniň satuwy
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99363143111 order@sharafyabi.com

arassa önüm

Iş Ugry : Zenanlaryň gigiýenik prokladkasynyň önümçiligi
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99312575781 arassaonum@gmail.com

umytly nesil

Iş Ugry : Köp görnüşli arassalaýyjy serişdeleriň önümçiligi
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99365722950 info@umytlynesil.com

üpjün

Iş Ugry : Lomaý we bölek söwda işleri
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99312414274 upjunhj@mail.ru

lýatifa

Iş Ugry : Zenanlaryň tämizlik esgileri, prokladka önümçiligi
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AK BUGDAÝ ETRABY, AHAL,
+99313748414 tmlyatifa@gmail.com

täze saba

Iş Ugry : "CV DENT" diş çotgalarynyň önümçiligi
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: GÖKDEPE, AHAL,
+99312954585 office@cv-dent.com

mahmal bio

Iş Ugry : Toprak we ösümlikler üçin dökünler we önüm öndürmek. Ondan başgada alkagolly we alkogolsyz içgileri we dezinfeksiýa serişdesiniň önümçiligi. Logistika hyzmatlary
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: TÜRKMENABAT, LEBAP,
+99342241803 hkmahmalbio@gmail.com

bagtly zamana

Iş Ugry : Kir ýuwujy serişdeleriniň, gözellik sabynynyň we kislorodly agardyjynyň önümçiligi
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: ÄNEW, AHAL,
+99312576239 info@bagtlyzamana.com