TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Iňňe Hojalyk Jemgyýeti

Iş Ugry : Korpusnoý we ýumşak mebel önümçiligi
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99312 76-01-21 rrr.mebel.tm@gmail.com

ak durmuş

Iş Ugry : Gurluşyk taslamalary üçin Türkiýeden gurluşyk materiallarynyň we enjamlarynyň lomaý üpjünçiligi.
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99362377002 akdurmus.tm@gmail.com

hermitage home interiors

Iş Ugry : Doly gurluşyk taslamalary, bölek satuw, şertnamalar
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99312752875 info@hermitage.tm

gadyr mebel

Iş Ugry : Mebel zakaz boýunça we taýyn görnüşde
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99365015166 myratussa.mh@gmail.com

gart

Iş Ugry : Plastiki penjireler, reňkli aýna penjireler, gapylar, dürli gurluşyk işleri, beton işleri, dürli gurluşyk materiallary (ýuwlan gum, ezilen daş, sement)
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99365555112 Ip.gart@mail.ru

erkin gurluşyk

Iş Ugry : Gurluşyk, logistika, miweçilik, maldarçylyk, önümçilik we mineral dökünler
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY,
+99352272625 info@erkingurlushyk.com

türkmen penjire

Iş Ugry : Penjireler we gapylar üçin plastik profil önümleri
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99312247732 info@tmpen.com

merdana hyzmat

Iş Ugry : Önümçilik we söwda
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99365891917 merdan93tm@gmail.com

dizayn master

Iş Ugry : Dizaýn, mebel önümçiligi, abatlaýyş işleri we gurluşyk
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99312453400 azadyturkmentur@gmail.com

altyn bürgüt

Iş Ugry : Gurluşyk, gurluşyk materiallarynyň we gök önümleriň önümçiligi
Welaýat/Şäher: TÜRKMENABAT, LEBAP,
80042242200 altynburgutoffice@gmail.com