TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Tiz Hyzmat

Iş Ugry : Marinadlanan we elin kömelekleriň lomaý we bölek satuwy.
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: TÜRKMENABAT, LEBAP,
+99342279364 tizhyzmat097@gmail.com

teri

Iş Ugry : Gök önüm konserwirlemesini we şiresini öndüriji, lomaý satyjy, eksport ediji
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: DAŞOGUZ ş., DAŞOGUZ,
+99312754229 info@terifoods.com

bakjam söwda

Iş Ugry : Doňdurma, konserwirlenen önümler, doňdurylan ýarym taýýar önümler we doňdurylan miweler
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AK BUGDAÝ ETRABY, AHAL,
+99312574192 bakjam2022@gmail.com

bereketli

Iş Ugry : Şöhlat önümleriniň önümçiligi
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99312334551 bereketli92@inbox.ru

halk market

Iş Ugry : Azyk önümleri dükany
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99312422752 markethalk@yandex.ru

hazar balyk

Iş Ugry : Balyk önümleri
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99312957906 yslamamangulyyew@gmail.com

kenar balyk

Iş Ugry : Balyk çig malyny gaýtadan işlemek
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99364435758 mn.klychev@gmail.com

nesil

Iş Ugry : Konserwirlenen gök önümler we şerbetleriň önümçiligi
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99312361903 plastimpex@inbox.ru

üpjün

Iş Ugry : Lomaý we bölek söwda işleri
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99312414274 upjunhj@mail.ru

owadan ülke

Iş Ugry : Konserwlenen gök önümler, ketçup we maýonez önümçiligi
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AK BUGDAÝ ETRABY, AHAL,
+99313736663 info@owadanulke.com