TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

galkynyş hemaýaty

Iş Ugry : Liftleriň we eskalatorlaryň tehniki hyzmaty
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99312482216 bitkalift@mail.ru

rr nasoslar

Iş Ugry : Nasos we ýangyn söndüriji enjamlarynyň üpjünçiligi, satuw we gurnama
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99361726446 waterpumps.tm@gmail.com

ýangyn enjamlary

Iş Ugry : Ýangyn enjamlary
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99363047880 rmaksad1980@mail.ru

täze aragatnaşyk

Iş Ugry : IT integrator, howpsuzlyk ulgamlary
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99312904350 info@ta.com.tm

merdana hyzmat

Iş Ugry : Önümçilik we söwda
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99365891917 merdan93tm@gmail.com

altyn bürgüt

Iş Ugry : Gurluşyk, gurluşyk materiallarynyň we gök önümleriň önümçiligi
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: TÜRKMENABAT, LEBAP,
80042242200 altynburgutoffice@gmail.com

hvac

Iş Ugry : Binalara çylşyrymly enjamlary ornaşdyrmak, howalandyrma we kondisionirleme sistemalary boýunça hyzmatlar
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99312468229 hvac@miyesser.com

düşümli ädim

Iş Ugry : Ýangyn söndüriji serişdelerini abatlamak, gaýtadan doldurmak we kuwwatlandyrmak hyzmaty.
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99361081009 dushumli.adim@gmail.com

eyyam

Iş Ugry : Metal önümleriniň önümçiligi
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99312478290 info@eyyamgroup.com