TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Aýs

Iş Ugry : Gazlandyrylan, gazlandyrylmadyk içgiler we aşhana kagyz salfetkalary
Welaýat/Şäher: GÖKDEPE, AHAL
+99365017243 tirkesh_durdymuradov@mail.ru

greenway

Iş Ugry : Eko-önümleriniň satuwy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99363873355