erkin gurluşyk

Iş Ugry : Gurluşyk, logistika, miweçilik, maldarçylyk, önümçilik we mineral dökünler
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY,
info@erkingurlushyk.com

asuda döwür

Iş Ugry : Polipropilen haltalary, uly haltalary we plastmassa önümlerini öndürmek
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY,
+99364300195 asudadowur@mail.ru

türkmen paket önümleri

Iş Ugry : Polietilenden we polipropilenden dürli görnüşli rulonlaryň we paketleriň önümçiligi
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AK BUGDAÝ ETRABY, AHAL,
tm.paket@gmail.com

kiçi gala

Iş Ugry : Polietilen we polipropilen haltalary öndürmek, şeýle hem harytlary import we eksport etmek.
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: TÜRKMENABAT, LEBAP,
+99365586552 mhallyyewa01@gmail.com

saparow parahat

Iş Ugry : Polipropilen we polietilen önümlerini öndürmek
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY,
+99363216451 Export.2018@inbox.ru

eziz ülkäm

Iş Ugry : Azyk we gurluşyk önümleri üçin polipropilen turba görnüşinde matalaryny öndürmek.
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
sales@ezizulkam.com

del

Iş Ugry : Polipropilenden we polietilenden önümleriniň önümçiligi
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99365610650 info@del.com.tm

safa

Iş Ugry : Polietilen we polipropilen (PE we PP) önümçiligi
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99362278118 safa.hk.tm@gmail.com