Kategoiýalar

unite dizaýn studiýasy

Iş Ugry : Içerki dizaýn we grafiki dizaýn
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99365806831 unite.design@lotta-tm.com

älem mahabat

Iş Ugry : Dizaýn, çap, taslama, marka, rebrending we web hyzmatlary.
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99365601728 alfaprgroup@gmail.com

tijegli hyzmat

Iş Ugry : Taslama-çenlik hyzmatlary, komissiýa hyzmatlary, gozgalmaýan emläk hyzmatlary, gurluşyk hyzmatlary
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99362753773 tijeglihyzmat@gmail.com

galkynyş hemaýaty

Iş Ugry : Liftleriň we eskalatorlaryň tehniki hyzmaty
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
bitkalift@mail.ru

paýhasly dostlar

Iş Ugry : Gurluşyk materiallary, gurluşyk işleri we kabel çekmek işleri
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
miss_nazli15@mail.ru

erkin gurluşyk

Iş Ugry : Gurluşyk, logistika, miweçilik, maldarçylyk, önümçilik we mineral dökünler
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY,
info@erkingurlushyk.com

bürgüt bezegi

Iş Ugry : Içerki, daşarky, landşaft dizaýny, açyk we ýapyk mahabat pudagyndaky hyzmatlaryň doly toplumy
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99365458571 Kiparissa2003@gmail.com

rysgally taslama

Iş Ugry : Taslama we gurluşyk
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99363703788 info@rysgally-taslama.com

abat şekil

Iş Ugry : Filament lampalaryny öndürmek, binagärçilik we dizayn, 3d animasiýa
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL,
+99364501100 hudayberdiyewkuvvat@gmail.com

gök-böri

Iş Ugry : söwda, gurluşyk gurnama işleri, ýylylyk üpjünçiligi, suw we lagym geçirijileri, gaz üpjünçiligi, damjalaýyn suwaryş işleri
Esasy Önümler:
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY,
+99361385877 gok-bori@mail.ru